Fylkeslegen i Nordland:

Gjennomførte tilsyn ved Lamarktunet

Mandag 18. november startet Fylkeslegen i Nordland et varslet tilsyn ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune.
Pluss

Tilsynsmyndigheten varsler allerede i midten av august tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i Sortland kommune.