Sortland:

Slik påvirker kommunebudsjettet deg

Hvis kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 blir vedtatt, må Sortland kommunen kutte 95 millioner kroner i drift i kommende økonomiplanperiode. Dette får store konsekvenser på flere områder.

Kommunedirektøren foreslår å ikke videreføre løsningen med gratis halleie i Sortland kommune.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Kommunedirektøren vil: