Fylkesmannen i Nordland:

Gjorde ikke nok for eleven

Sortland kommune gjorde ikke nok for å forbedre skolemiljøet for skoleeleven.

Fylkesmannen i Nordland mener at en skole i Sortland ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt knyttet til en sak om skolemiljø. Kommunalsjef for oppvekt i Sortland kommune, Erik Stand, opplyser til Vol at de retter seg etter vedtaket.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Fylkesmannen i Nordland slår fast at en skole i Sortland kommune ikke oppfylte sin aktivitetsplikt overfor en elev.