Kuttforslagene for Sortland brann- og redningstjeneste:

– Vil føre til stor svekkelse av beredskapen i Sortland

Hvis kommunedirektørens forslag på å ha en felles overordnet brannvakt i Sortland og Hadsel vedtas, vil dette få store konsekvenser for distriktene.

Hanne Næss, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sortland og Rune Stigen Kvannli, plasstillitsvalgt i Sortland brann og redning.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det mener Rune Stigen Kvannli, plasstillitsvalgt i Sortland brann og redning, og Hanne Næss, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sortland.