Andfjord Salmon AS:

Økte aksjeverdien til 1 krone

En ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS har økt pålydende verdi av selskapets aksjer til 1 krone. Tidligere var pålydende verdi 0,01 krone.

ØKT AKSJEKAPITAL: Roy Pettersen og Andfjord Salmon AS har nå økt pålydende verdi av selskapets aksjer til 1 krone. 

Pluss

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt 16. oktober på Sortland. To aksjonærer og tre med fullmakter var til stede. 14.838.618 aksjer av selskapets 29.874.400 aksjer var tilstede.