Fylkesmannen om Kringelen:

– Utvidelse av masseuttak innebærer beslag av beitearealer

– Utvidelse av masseuttak ved Kringelen vil innebære beslag av beiteområder og støy i forbindelse med anleggsvirksomhet. Dette vil føre til negative konsekvenser for distriktet som følge av direkte beitetap og ved at rein trekker seg bort og ytterligere beiteområder dermed går tapt.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Zuzana Kiripolska

Pluss

Det sier kommunal- og beredskapsdirektør Egil Johansen hos Fylkesmannen i Nordland i en uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.