Uavklart om Andøybudsjettet:

Men bassengene blir bare sommerstengt

Ingen av partiene i Andøy hadde ferdig et alternativ budsjettforslag til formannskapets møte mandag. Senterpartiets Lill Pettersen signaliserte likevel noen endringer partiet vil gjøre, blant annet når det gjelder bassengene.

FORBEHOLD: Ingen av partiene i Andøy har klart et alternativ til rådmannens budsjettsforslag. Alle tok derfor forbehold frem til kommunestyrets behandling 9. desember.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen la tidligere i høst frem et budsjettforslag med mange og dramatiske kuttforslag for å få et budsjett i balanse. Nedleggelse av Åse barnehage, sommerstengte barnehager, kutt av sykehjemsplasser, kutt i skolene, mørke gatelys og stengte bassenger i sju måneder var noen av forslagene.