Merforbruk på 8,8 millioner:

Varaordfører: – Ledelsen må ansvarliggjøres. Rådmannen: – Krever politiske vedtak

Varaordfører Lill Pettersen i Andøy vil ansvarliggjøre de kommunale lederne for manglende økonomistyring. Rådmannen Kirsten Lehne Pedersen sier at kutt krever tiltak fra politikerne.

MERFORBRUK: Varaordfører Lill Pettersen (Sp) mener at kommunale ledere må ansvarliggjøres med tanke på økonomistyring. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen (til venstre) mener at politikerne må blir flinkere til å gjøre vedtak som reduserer driften.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andøyrådmann Kirsten Lehne Pedersen la mandag frem en rapport som viser at Andøy kommune styrer mot et merforbruk målt mot budsjett på 8,8 millioner kroner.