Vil gjøre Sortland sentrum mer oversiktlig og fristende for besøkende. Søker om å sette opp over 80 tur- og retningsskilt

Vesterålen friluftsråd søker tillatelse fra Sortland kommune om å sette opp skilt for såkalte nærturer for gående fra hurtigrutekaia opp til skibua.
Pluss

Vesterålen friluftsråd har tidligere skiltet og merket flere turløyper i Sortland, inkludert i Sortlandsmarka. Søknaden er siste del av et turskiltprosjekt og er del av et eksisterende løypenett.