– Et utrolig kult kulturminne

Riksantikvar Hanna Geiran roste jobben som er gjort med restaureringen og etterbruken av Neptun sildoljefabrikk, og minnet om at det siden 90-tallet er pøst inn rundt 50 millioner kroner til byggene. Om det kommer mer støtte, tør hun foreløpig ikke love.

Kan ikke love tilskudd: Riksantikvar Hanna Geiran kan ikke love tilskudd til nyfredede Neptun sildeoljefabrikk. - Vi er avhengige av fortsatt tilskudd, sier Gunnar Norheim ved museet, og Geiran mener også det er viktig å opprettholde vedlikeholdet ved de gamle byggene for å unngå kostnadstunge etterslep.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Neptun sildoljefabrikk var i sin tid den mest moderne sildoljefabrikk i fiskerinasjonen Norge, men på 80-tallet var det stopp. I ettertid har de gamle tankene og lokalene blitt kraftig pusset opp, med restaurant, konsertlokaler og museum. Dette koster og riksvantikvaren, som har jobbet med redningsarbeidet og fredningen av den gamle fabrikken peker på nettopp etterbruken som en målsetning for fredning.