Formannskapet i Sortland:

Ønsker fortsatt X-kryss, til tross for at SVV fraråder det

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag enstemmig at de ønsker X-kryss ved Steiroveien på Strandskogjordet. Dette til tross for at Statens vegvesen (SVV) fraråder denne løsningen.

Sortland kommune ønsker å beholde krysset ved Steiroveien (til høyre i bildet) som et X-kryss.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss