Folkehelsekoordinator berømmer Skaarns innsats i «Andøy ti på topp»:

– Super jobb for folkehelsa

Folkehelsekoordinator Katja Larsen kan ikke få fullrost innsatsen til Roger og Jannicke Skaarn for folkehelsa med å tilrettelegge for «Andøy ti på topp».

inspirerende: Elise Jacobsen (12) har besteget 10 topper, og var den heldige som ble trukket ut til det største gavekortet for barn. – Jeg går sammen med mammaen min og gammeltanta. Det er artig å i fjellet, og det er inspirerende å være med i «Andøy ti på topp». sier hun. 

Pluss

Det er den tiden på året når Skaarn tar med seg bunken med Andøy ti på topp-kort og trekker ut gavekort hos Andøy Sport, sammen med folkehelsekoordinatoren. Det er et eget felt å krysse av for som kommunalt ansatte på kortet, og de er også med i trekningen av kommunale gavekort. Totalt solgte kort i år er 224 stykker. Av dem er 129 levert inn med registrering av 10 eller flere av de 26 toppene. I fjor fullførte 185.