– Uten fotograferingen vet jeg ikke hva jeg hadde gjort

Fotografi er for Ola Albert Bjerrang mer enn bare bilder, det er en innstilling, en måte å se og leve livet på. Det har også vært sorgterapi. Et bilde er mer enn bare der du ser.

Ola Al­bert Bjerr­ang: Han job­ber mest i kjel­le­ren når han ikke er ute å fo­to­gra­fe­rer. Her har han også sitt eget lil­le tryk­ke­ri, med ram­me­verk­sted, han li­ker å ha hånd om hele pro­ses­sen fra fo­to­gra­fe­rin­gen til bil­det får en ny eier. Foto: Tord Viken 

Pluss

Men så snart man kommer inn på tema som fotografi så snakker han engasjert og lenge. Han brenner for det, slik han og brenner for lokalsamfunnet på Bleik. Nå er de nettopp ferdig med Landsbyjul. Han er av den typen som ikke kan sitte stille, og dagen fylles med ulike prosjekter. Som det å hente ved.