Foreslår kutt i støtte:

Frykter for kultursamarbeidets framtid

Ifølge budsjettforslag til fylkeskommunen fjernes den økonomiske støtten til kultursamarbeidet Vesterålen har med fylket. Dette vil få dramatiske konsekvenser og får Erik Bugge og Bø-ordfører Sture Pedersen til å reagere.

Kulturpersonligheten Erik Bugge. 

Pluss

«Kulturpersonligheten» Erik Bugge sier til Vol at det er dramatisk det som ligger i kuttforslaget til fylkestinget. I dag er Kultursamarbeidet i Vesterålen organisert under regionrådet, der kommunene i regionen går sammen i et spleiselag. Fylkeskommunen har over år bidratt med midler i størrelsesorden 200 000 kroner årlig, i tillegg til det kommunene spytter inn i spleiselaget.