Andungen barnehage mener kommunen gjør feil:

Klager på tilskudd

Norlandia Andungen barnehage på Andenes mener Andøy kommune beregner tilskuddet barnehagen får på feil måte.

KLAGER: Norlandia Andungen barnehage på Andenes klager på tilskuddet barnehagen får fra Andøy kommune. FOTO: JØRN AUNE 

Pluss

I slutten av oktober fikk barnehagen brev fra Andøy kommune med satsene for tilskuddet for 2020.