Politiet henla sak:

Ingen ville påta seg ansvaret for å ha skadeskutt elgokse

For halvannen måned siden anmeldte viltforvalter i Bø, Tor Andersen, et tilfelle av skadeskyting av en elgokse. Nå er saken henlagt.

JAKT: Nordland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe vil øke fellingskvotene for elg. Foto: vol.no. 

Pluss
Et jaktlag i Bø kom over elgokse som hadde et skudd fra tidligere i seg. Kommunen fikk aldri melding om at en skutt og som hadde løpt videre, ei heller fikk de melding om at det var igangsatt ettersøk etter et slikt dyr.
Ifølge BLV, har politiet henlagt saken.

– Vi henla saken tirsdag. Vi har pratet med de som har anmeldt saken, og de som er henvist til derfra. Det er et straffbart forhold, men vi har ingen potensielle gjerningspersoner, sier seksjonspåtaleleder Steffen Ravnåsen i politiet i Nordland, til BLV.