I 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020:

Kun to vesterålskommuner har psykolog i hundreprosentstilling

I juni i 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse i form av egen kommunepsykolog. En drøy måned før 2020, er dette vedtaket langt fra en realitet i mange av landets kommuner.
Pluss
Sektorleder helse og omsorg i Hadsel kommune, Marion Celius, sier til Vol, at kommunen per i dag ikke har økonomiske ressurser til å ha en psykolog i hundre prosent stilling.

– Vi har ikke funnet det mulig å budsjettere med full psykologstilling. Men vi har lagt inn midler i rådmannens forslag til budsjett til en stilling i 20 prosent, som vi håper vil være mulig å kjøpe fra en av de kommunene i Vesterålen som har psykolog i dag. Dette har det vært en administrativ dialog om, og pr i dag gjelder dette Sortland og Andøy, sier hun.