Høringsrunde om de nye gatenavnene

Formannskapet i Andøy vedtok 4. november en rekke nye gatenavn i Andøy. Nå er vedtaket opphevet og innbyggerne får 30 dager til å si sin mening om navnene.

ADRESSER: Alle i Andøy skal få egen gateadresse. Nå får innbyggerne som skal få nye adresser 30 dager til å uttale seg om navneforslagene. Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

I forbindelse med vedtaket 4. november har det vært litt uklart hva innbyggerne kunne klage på i forbindelse med de nye gatenavnene. Konsulent Robert Svendsen informerte formannskapet om at innbyggerne kunne klage på navnevalget. Det kan man imidlertid ikke.