Eiendomsoverdragelser i Øksnes i november

Pluss

Gnr 64, bnr 25 er solgt for kr 5.500.000 fra Myre Trelast As til Øksnes Eiendomsutvikling As (29.11.2019)
Salget omfatter også Gnr 64, bnr 83

Gnr 62, bnr 251 er solgt for kr 2.800.000 fra Myre Trelast As til Øksnes Eiendomsutvikling As (29.11.2019)
Salget omfatter også Gnr 62, bnr 252
Salget omfatter også Langryggveien 139 (Gnr 62, bnr 253)
Salget omfatter også Gnr 62, bnr 254

Gnr 81, bnr 352 er solgt for kr 250.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Øksnes Eiendomsutvikling As (29.11.2019)

Gnr 62, bnr 41 er solgt for kr 2.600.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Øksnes Eiendomsutvikling As (29.11.2019)

Gnr 59, bnr 37 er solgt for kr 4.000 fra Raymond Johan Sollie til Bjørn Terje Ekran (27.11.2019)

Oselvveien 58 (Gnr 81, bnr 226) er solgt for kr 650.000 fra Knut Eirik Mortensen til Sondre Kristian Mortensen (26.11.2019)

Gnr 65, bnr 937, fnr 1 er overdratt fra Endresen Og Grande Eiendom Ans til Ted Robin Endresen (25.11.2019)

Gnr 45, bnr 17 er overdratt fra Johan Petter Bertinussen til Nansy Johanne Bertinussen (21.11.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 45, bnr 23

Herr Mortensensvei 1 A (Gnr 65, bnr 427) er solgt for kr 1.850.000 fra Lockert Margit til Carina Bye Larsen og Rudi Mortensen (20.11.2019)

T. Liens vei 10 (Gnr 64, bnr 259) er solgt for kr 5.050.000 fra Lisbeth Steffensen og Svein Roger Lind til Jill-Hege Olsen og Rune Olsen (20.11.2019)

Ekløvveien 10 (Gnr 62, bnr 108) er overdratt for kr 750.000 fra Vivi Anita Dreyer til Heidi Slettås (19.11.2019)

Andel av Gnr 35, bnr 4 er overdratt fra Julie A Torset Abrahamsen til Jan Abrahamsen Torset og Odd Are Abrahamsen (18.11.2019)

Gnr 35, bnr 13 er solgt for kr 675.000 fra Julie A Torset Abrahamsen til Anne-Lise Abrahamsen (18.11.2019)

Gnr 35, bnr 21 er overdratt fra Julie A Torset Abrahamsen til Bodil Petra Abrahamsen (18.11.2019)

Andel av Gnr 35, bnr 4 er overdratt fra Lillian Margareth Torset til Odd Per Torset (18.11.2019)

Gnr 35, bnr 20 er overdratt fra Lillian Margareth Torset til Odd Are Abrahamsen (18.11.2019)

Andel av Gnr 35, bnr 4 er overdratt fra Hillevi S Stridh Torset til Christian Torset og Simon Stridh Torset (18.11.2019)

H. Klaussens vei 1 (Gnr 64, bnr 153) er solgt for kr 1.750.000 fra Barbro Karin M Haugnes til Cristina Tismanaru og Ionut Tismanaru (18.11.2019)
Salget omfatter også Gnr 64, bnr 173

Gnr 66, bnr 43 er solgt for kr 1.000.000 fra Kjell Olav Johansen til Dan-Rune Johansen (14.11.2019)

Andel av Tverrbakken 13 A (Gnr 65, bnr 753) er overdratt fra Svein Harald Hansen til Torhild Hansen (13.11.2019)

Andel av Øvergårdsveien 59 (Gnr 62, bnr 61) er solgt for kr 300.000 fra Anne Lise Hatland til Bjørg Gammelsrud og Per Kristian Olsen (12.11.2019)

Halvar Rasmussensvei 5 (Gnr 65, bnr 248) er solgt for kr 1.650.000 fra Pål-Henning Bye til Eyvind Hanssen og Line Ditlefsen (11.11.2019)
Salget omfatter også Gnr 65, bnr 891

Innfartsveien 31 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 10) er solgt for kr 3.961.445 fra Sortland Boliger As til Lisbeth Steffensen og Svein Roger Lind (08.11.2019)

Innfartsveien 31 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 9) er solgt for kr 3.256.061 fra Sortland Boliger As til Jarle Lien og Kirsten Marit Lien (08.11.2019)

Innfartsveien 29 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 6) er solgt for kr 3.997.362 fra Sortland Boliger As til Vesterålen Marine Olje As (08.11.2019)

Innfartsveien 29 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 5) er solgt for kr 4.012.320 fra Sortland Boliger As til Harry Johannessen og Kirsti Johannessen (08.11.2019)

Innfartsveien 29 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 4) er solgt for kr 3.727.772 fra Sortland Boliger As til Harry Johannessen og Kirsti Johannessen (08.11.2019)

Innfartsveien 31 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 11) er solgt for kr 3.459.196 fra Sortland Boliger As til Arne Kjell Åsvang og Jorunn Hansine Åsvang (08.11.2019)

Andel av Gnr 76, bnr 31 er overdratt for kr 125.000 fra Stål Harald Lind til Martin Julius Lind (08.11.2019)

Innfartsveien 31 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 12) er solgt for kr 3.996.752 fra Sortland Boliger As til Gunnar E Kristoffersen og Solveig Kristoffersen (08.11.2019)

Rypeveien 4 A (Gnr 65, bnr 849, seksjon 2) er solgt for kr 1.130.000 fra Kim-Jørgen Karlsen til Skipet Eiendom As (07.11.2019)

Martin Nilsens vei 26 A (Gnr 64, bnr 144) er solgt for kr 3.200.000 fra Kirsti Johannessen til Karianne Olsen Knudsen og Tobias Renø Reinholdtsen (06.11.2019)

Innfartsveien 29 (Gnr 64, bnr 351, seksjon 3) er solgt for kr 3.693.352 fra Sortland Boliger As til Ole Christian Hansen og Vanja Berthinussen Røstad (01.11.2019)