Omorganisering av teknisk etat i Hadsel:

Fagforeningen ville ha annen organisering av teknisk etat. Dette fikk de til svar

Fagforeningen NITO fikk i møte med kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel ikke gjennomslag for sitt ønske om en annen tilnærming til ny organisering av teknisk etat i kommunen.

Hadsel gjennomfører sitt møte i kommunens Arbeidsmiljøutvalg mandag, der omorganiseringen av teknisk etat er tema. 

Pluss

Den 5. november hadde kommunen drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte i kommunen. Allerede da kom NITO med innspill om at de mente at kommunens forslag til organisering av teknisk etat ikke var hensiktsmessig.