Kvinne gikk gråtkvalt hjem fra NAV:

Fikk vite at det ikke nytter å klage Nav til Fylkesmannen

En kvinne på Sortland var så misfornøyd med sin kontakt ved Nav på Sortland, at hun endte opp med en gråtkvalt opplevelse i etterkant. Det hjalp ikke å klage til Fylkesmannen, erfarer hun.
Pluss

Kvinnen var så misfornøyd med svarene fra NAV, at hun etter et møte med saksbehandleren fikk nok og klaget NAV Sortland inn for Fylkesmannen i Nordland.