Andmyran har sendt inn detaljplan:

– Utbygger må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen

– Andmyran vind må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen, sier Rune Flatby i Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE).

RISIKO: Andmyran Vind AS har sendt inn sin detaljplan for vindkraftanlegget på Andøya. Men planen er foreløpig ikke tatt til behandling hos NVE. – Utbygger må selv vurdere om man rekker å bygge innen fristen, sier Rune Flatby i NVE.  Foto: Illustrasjonsfoto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

Flatby er direktør i konsesjonsavdelingen i NVE. NVE sendte i forrige uke ut en pressemelding om at det ikke er aktuelt å forlenge fristene til vindkraftanlegg som ikke er under bygging. Det planlagte vindkraftverket på Andøya er et av disse prosjektene.