Alf Brekken og Sønner frifunnet i lagmannsretten:

Skade på seilingsmerke havner i Høyesterett

En skade på et seilingsmerke i havna på Andenes for fire år siden fortsetter sin ferd i det norske rettssystemt og skal nå behandles av Høyesterett.

HØYESTERETT: Det var det ytterste av de to rødeseilingsmerkene som ble skadet i forbindelse med arbeider i Andenes havn i oktober 2014. De to seilingsmerkene angir trygg kurs på 293 grader ved innseiling i Andenes havn fra øst. Erstatningssaken etter skaden havner nå i Høyesterett.  Foto: Arkiv/Jørn Aune

Pluss

Det var 26. oktober 2014 at en lekter kom ut av kontroll og gjorde skade på et viktig seilingsmerke i havna på Andenes. Skaden beløp seg til drøye 1,5 millioner kroner.