Stiller ulovlighetssak om bygg i bero

13. november sendte Sortland kommune forhåndsvarsel om pålegg og varsel om tvangsmulkt for ulovlig bygging i Markveien i Sortland. Nå har kommunen stilt ulovlighetssaken i bero.

Det er dette sandlageret som kommunen har purret på SE Markveien 18 AS for å få tilsendt byggesøknad på.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Årsaken til dette er at kommunen samme dag mottok søknad om tillatelse til tiltak fra SE Markveien 18 AS, som har ført opp det ulovlige bygget.