De ville ha et hjem, men endte i økonomisk uføre

Vesterålen tingrett skal snart behandle påstander om at byggmester Bob Kenny Larsen har opptrådt grovt illojalt og tappet byggelånet til en klient.
Pluss

Per Johan og Mariann Jacobsen ønsket seg et hus. De kontaktet derfor Bob Kenny Larsen som var daglig leder i BK Boliger AS. BK Boliger skulle ta opp et boliglån for ekteparet Jacobsen. Det skulle dekke kostnadene for oppføringen av huset., og kostnader til andre leverandører og entreprenører som deltok i prosjektet. Med BK Boliger og Bob Kenny Larsen som ansvarlig, følte ekteparet Jacobsen at saken var i trygge hender. De skulle få huset de ønsket seg, men slik skulle det ikke gå.