Vil kutte sykefraværet med 20 prosent

Prosjektleder Thomas Seines har god tro på at Andøy kommunes sykefravær på ni prosent vil kunne kuttes med 20 prosent etter to år med prosjektet «Best på jobb».

Prosjektleder Thomas Pareli Seines har stor tro på at modellene som prøves ut i sykefraværsprosjektet «Best på jobb» vil føre til minst 20 prosent lavere sykefravær. foto: mette-hælene berger Amundsen 

Pluss

Høyt sykefravær i Andøy kommune har vært et gjennomgående tema i alle vesterålskommunene i lang tid. Legemeldt sykefravær varierte i tredje kvartal fra 4,9 prosent i Andøy, som er lavest, til 7,0 prosent i Øksnes, som er høyest i Vesterålen. På landsbasis skårer gruppen pleiemedarbeidere høyt, med et samlet sykefravær på 6,8 prosent i tredje kvartal.