– Nordlaks skal bygge et nytt slakteri som skal stå ferdig i 2023

Nordlaks på Børøya i Hadsel har planer om å bygge et nytt slakteri som skal stå ferdig i 2023. Det går fram av en søknad til Fiskeridirektoratet, som også indikerer at selskapet vurderer å slutte med slaktemerder i sjøen utenfor fabrikken.

Arbeid ved Nordlaks sitt anlegg på Børøya i Hadsel.   Foto: Foto: Ørjan Bertelsen

Pluss

Det går fram av en søknad fra Nordlaks til Fiskeridirektoratet, som i utgangspunktet gjelder forlengelse av tillatelse for slaktemerd ved slakteriet på Børøya i Hadsel.