De sakkyndiges rapport etter rekonstruksjon av dødsfallet til Stig Anders Johansen er klar

I oktober gjennomførte politiet en rekonstruksjon av dødsfallet høsten 2018. I dag forteller siktedes advokat at sakkyndigerapporten er klar.
Pluss

Høsten 2018 ble Stig Anders Johansen funnet død på en balkong i Sortland. Da hadde Johansen vært død i omkring to uker og var meldt savnet. En kamerat av Johansen tilstod at de to hadde havnet i basketak og at han var ansvarlig for vennens død. Kameraten ble siktet for dødsfallet og tilbrakte seks måneder i varetekt.