Arkeologen fant gulv og stolpehull utenfor byggeområdet

I to av de ni sjaktene arkeologene gravde i høst, ble det gjort interessante funn som blir trukket fram i rapporten.

GÅRDSHAUG: Kartet viser utstrekningen av gårdshaugen (rødt område) på Andenes etter undersøkelsene til Nordland fylkeeskommune. Området innenfor den blå streken er omfattet av reguleringsplanen for The Whale.  Foto: Hentet fra Arkeologisk rapport The Whale

Pluss

Ifølge rapporten fra arkeolog Joakim Wintervoll ble det gjort to interessante funn i de ni sjaktene som ble gravd. Begge funnene ble gjort et godt stykke unna der The Whale skal bygges.