Hadsel kommune sliter med arbeidsmiljøet:

Slik skal inspektørene gjennomføre tre tilsyn for å saumfare arbeidsmiljøet

Med bakgrunn i det som er registrert i Hadsel, vurderer Arbeidstilsynet saken slik at det er behov for å gjennomføre tre tilsyn i kommunen. Tilsynet vil starte med et formøte på direktørnivå, men går deretter over til tilsyn i tre ulike avdelinger i teknisk sektor – inklusive tillitsvalgte og verneombud.

Hadsel Rådhus, Stokmarknes.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Det opplyser Arbeidstilsynet i sin melding om tilsyn etter Arbeidsmiljølovens regler i Hadsel kommune. I meldingen viser Arbeidstilsynet til sin oppgave om å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.