Høyre og FrP med alternativ innstilling til økonomiplan:

Vil ha gratis parkering, videreføre gratis halleie og redusere varaordførerens stilling

Torsdag skal kommunestyret i Sortland behandle kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Høyre og FrP i Sortland ønsker ikke å gjennomføre flere av de foreslåtte kuttene.

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre.  Foto: Ann-Julie Nordgaard nesmoen

Pluss

De to partiene ønsker blant annet å videreføre gratis halleie for de som er til og med 16 år. De ønsker også at det skal settes av penger til et årsverk til i skolehelsetjenesten ved Sortland ungdomsskole.