Reduserer formuesskatten – ønsker å tiltrekke seg investorer

Bø vil bli Norges mest næringsvennlige kommune

I dag vedtok Bø kommunestyre, mot kun SV sin ene stemme, å redusere formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent. Tanken er å tiltrekke seg gründere og næringsetablerere. Ordfører Sture Pedersen (H) har allerede snakket med flere som kan tenke seg å flytte sine virksomheter til Bø. – Dette er stort, sier Pedersen.

Reduksjon i formuesskatten ble i dag vedtatt i Bø kommunestyre, mot kun SVs ene stemme.. 

Pluss

Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. I dag er maksimal formuesskatt 0,85 prosent, der kommunene får maksimalt 0,7 prosent og staten 0,15 prosent. Skatt til staten kan ikke kommunene gjøre noe med.