Milliardær vurderer å flytte til Bø

– Lavere formueskatt er veldig fornuftig, og noe som flere små kommuner bør gjøre, også Andøy, sier Kristian Adolfsen, som vil ta en avgjørelse om flytting til Bø i 2020.

VURDERER: Andværingen Kristian Adolfsen (til venstre) har sammen med broren Roger bygget opp en stor virksomhet innenfor hotell, barnehage, bemanning, helse og asylmottak. Nå vurderer han å flytte til Bø etter at Bø med ordfører Sture Pedersen (til høyre) senker formueskatten. 

Pluss

Andværingen er ifølge Kapital god for 2,8 milliarder kroner – verdier som er skapt gjennom satsing på hotell, helse, bemanning, asylmottak og barnehage.