Bernt Oskar fra Lofoten til Myre

Øksnes Kystfiske AS har kjøpt kystfartøyet Bernt Oskar med torskekvote tilsvarende 320 tonn torsk fra Lofothav AS, eid av Kransvik AS i Svolvær.

Kystfartøyet Bernt Oskar.  Foto: Linn-Cecilie Rønneberg

Pluss

Øksnes Kystfiske AS vil styrke rederiets kvotegrunnlag slik at rederiet etter kjøpet disponerer tre fullstrukturerte kvotesett på tre moderne kystfartøy.