Dette betyr Øksnes-budsjettet for deg

Denne uken vedtok kommunestyret i Øksnes budsjett for neste år. Her er en nærmere oversikt over budsjettets faktiske innhold og hvilke betydninger dette kan ha for den gjengse øksnesværingen.

Illustrasjonsbilde fra møte i kommunestyret i Øksnes.  Foto: Marius Birkeland.

Pluss

Vol presenterte ei sak i går der det ble fastslått at de tre partiene som har flertall i kommunestyret, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, fikk vedtatt sitt forslag til budsjett.