Størst inntektsvekst i Øksnes

Inntektsveksten for de med «middels» inntekt er størst i Øksnes blant vesterålskommunene.

Oslo 20130801. Illustrasjon. Penger. Mynter. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix  Foto: Erlend Aas

Pluss

Det er Øksnesavisa som denne uken presenterer en oversikt over alle kommunene i Nordland, som viser inntektsvekst blant befolkningen i fjor. Oversikten tar for seg medianinntekten, inntekten til den som «ligger midt på treet» og altså har like mange over seg som under seg på oversikt over inntekt.

– Medianinntekt er et bedre målepunkt enn gjennomsnittsinntekten, der én superrik vil gi et håpløst skjevt bilde av det faktiske inntektsnivået i kommunen, påpeker artikkelforfatteren.

Medianinntekten i Øksnes kommune i 2018 var ifølge avisa 362 000 kroner, noe som er mer enn 39 000 kroner mindre enn medianen for hele landet. Likevel kommer Øksnes ut som tredje beste kommune i Nordland, kun slått av Nesna og Træna kommuner.

Mens medianinntekten i Norge har gått opp med 3,1 prosent fra 2017 til 2018, opplevde Øksnes kommune en økning på hele 5,1 prosent eller 17 700 kroner.

Oversikt over kommunene i Vesterålen:

Kommune

Median

Utvikling

Utv. i prosent

Øksnes

362 000

17 700

5,1

Hadsel

377 000

15 600

4,3

Andøy

366 600

11 800

3,3

Sortland

385 200

11 300

3

Lødingen

361 700

6 900

1,9

316 200

5 700

1,8