– Alle vil tape dersom dette sprer seg

– Dersom dette skulle spre seg til andre kommuner, vil alle tape på det. Uansett vil kommunen som kapitalen flyttes fra, tape hele formuesskatten.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det sier professor i samfunnsøkonomi, Kjell Arne Brekke, ved Universitetet i Oslo til Vol.