Ga dispensasjon til Du Verden

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å gi Du Verden dispensasjon for å etablere «pergola» (overdekket gangvei) i tilknytning til restauranten. De la imidlertid til et punkt om sikkerhet.

Slik ønsker Du Verden å bygge opp uteområdet utenfor restauranten.   Foto: Skjermdump fra søknad

Pluss

Samtlige av formannskapsrepresentantene mente at søknaden bidro til å utvikle havnepromenaden på Sortland ytterligere.