Statens vegvesen om gang- og sykkelvei planene over Sortlandsbrua:

Statens Vegvesen må få penger til prosjektet før gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua kan realiseres

Planene for å få laget gang- og sykkelvei over Sortlandbrua har vært klare og godkjente siden 2017. Nå er det kun prioritet i Nasjonal Transportplan (NTP) og bevilgninger som trengs.

Reidar Johansen, prosjektleder for Hålogalandsvegen E10 hos Statens vegvesen.  Foto: Arkivfoto/Tone A. Karlsen

Pluss

Det sier Reidar Johansen, prosjektleder for Hålogalandsveien i Statens vegvesen (SVV). Hittil har ikke gang- og sykkelvei over brua hatt prioritert. Ifølge Johansen vil prislappen for å få dette gjennomført være på rundt 100 millioner kroner.