Foreldre til rusavhengig tenåring

– Du føler deg veldig alene når du står i dette i et lite lokalsamfunn

Ungdataundersøkelsen avdekket at Andøy har et problem i forhold til rusmisbruk og ungdom. For en familie i Andøy er rusproblematikk blitt en del av hverdagen, og de er ikke alene. De sliter med å finne ut hvem og hva de kan henvende seg til, for å få råd og hjelp.

Tone Neergaard: Avdelingsleder, rus og psykisk helse, Andøy. Foto: Tord Viken 

Pluss

Det er få under 60 år som aldri har opplevd å bli konfrontert med det i en eller annen sammenheng. Det er fortsatt tabu i hverdagen, samtidig så er det fast innslag i underholdning og populærkultur. Fester og konserter er typiske arenaer hvor det ofte anses som akseptabelt. Det er kanskje utdatert som symbol på opprør, men har ennå en viss status, som en form for avstandtagen til normen.