Kvitter seg med oljefyring:

Kystvakta og Andøya flystasjon varmes opp med biobrensel

Som en del av et større nasjonalt prosjekt, har Kystvakta på Sortland gått over til oljefyr som går på biodiesel og sjøvannvarmepumpe.

Utbyggingen av kystvaktbasen er startet og ifølge planen skal nybygget stå ferdig oktober 2020.  

Pluss

1. januar neste år trer forbudet mot bruk av mineraloljer i oppvarming av bygg i kraft. Dette har fått store konsekvenser over flere år i hele landet, ikke minst i Forsvaret. Forsvarsbygg har gjennom flere år skifte ut gamle oljefyrer med nye oppvarmingskilder.