Samskap ligger på etterskudd i forhold til målet:

Samskap har gitt 21,5 nye arbeidsplasser til nå

Programlederleder Brita Erlandsen opplyste til det nye styret i Samskap at det er rapport 21,5 nye arbeidsplasser så langt. Det er etter målet, men hun regner med at det allerede i begynnelsen av neste år vil se bedre ut.

konstituering: Det nye Samskap-styret. Satsingsområdene de ulike representerer står i parentes. Fra venstre Rita Nilssen (LO Vesterålen) med vara Finn-Allan Westjord, Camilla Illmoni (Opplevelseskommune) med vara Lisbeth Seppola, Trude Olsen (Attraktiv næringskommune) med vara Adelheid Benjaminsen (ikke til stede), Nikoline Spjelkavik (Attraktivt bosted) med vara Tom Stenvoll, Odd Roger Enoksen (Teknologi og kompetanse) med vara Åse Mette Spjelkavik, Jonni Solsvik (politisk valgt uavhengig av satsingsområder) med vara Kjetil Rønning Hansen, Knut Nordmo (ordfører) med vara Lill Pettersen, Kjell Are Johansen (opposisjonsleder) med vara Robert Svendsen (ikke til stede), Eirik Norvoll (Naturbaserte næringer) (ikke til stede) med vara Eirik Solvoll. begge foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Mandag konstituerte det nye Samskap-styret seg med nyvalgt leder Jonni Solsvik. Han minnet om styrets oppdrag fra kommunestyret, som er å igangsette prosjekt for å nå målsettingen om 350 nye arbeidsplasser i omstillingsperioden.