Kronikk

«Næringsutvikling i 2030»

Hvordan skal Hadsel kommune jobbe med næringsutvikling i årene som kommer?

Næringsutvikling: – Parallelt med næringsutvikling må vi fortsette å jobbe med bostedsattraktivitet og bolyst slik at det blir lettere for næringslivet å rekruttere arbeidskraft, skriver næringssjef Daniel Sowe i denne artikkelen.   Foto: Arkivfoto: Martin Kristiansen

Pluss

Det forsøker vi nå å finne ut av, sammen med næringslivet i kommunen og det er dette denne kronikken dreier seg om. Vi må tenke nytt, fordi kommunens rolle som næringsutvikler har blitt stadig mer kompleks og skillet mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling har blitt mindre.