Eldreomsorgen trenger flere frivillige i Hadsel

Anne Karin Innbjør (MOS) mener det er viktig at frivilligheten blir med i eldreomsorgen, og minnet formannskapet om at det fra nyttår er et krav om at samtlige hjemmeboende demente skal ha et aktivitetstilbud på dagtid. – Vi kan ikke belaste de som er der fra før. De har nok å gjøre, sier Innbjør.

Skal få det bedre: Eldrereformen «Leve Hele Livet» skal sørge for at de eldre får en bedre hverdag. Det kan bety at flere frivillige må på banen, sier formannskapet i Hadsel. 

Pluss

Formannskapet skulle torsdag se på oppfølgingen av kvalitetsreformen for eldre, hvor Innbjør hadde flere hjertesukk. Blant annet ønsker hun en større involvering av bruker- og pårørende utvalg samt eldrerådet, for å vise hvor skoen trykker.