Oppfyller lærernormen

Alle kommunene i Vesterålen, inkludert Lødingen, oppfyller lærernormen for antall elever per lærer. Dette gjelder alle årstrinnene.

OPPFYLLER: Kommunene i Vesterålen, inkludert Lødingen oppfyller kravene i lærernormen om antall elever per lærer.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pluss

Utdanningsdirektoratet publiserte denne uken tall for antall elever per lærer i grunnskolen. Tallene for Nordland viser at de fleste kommunene oppfyller normen, som ble innført i 2018.