Andøyordfører, Knut Nordmo, har stor tro på fremtida. Men først må kommunen over den økonomiske kneika

Nyordføreren ser mange positive muligheter for Andøy på sikt, men først må kommunen komme seg over kneika. Noe som innebærer tøffe kutt for å unngå å komme på Robek-lista.

Handlefrihet: – En forutsetning for at kommunen skal være en god tilrettelegger krever økonomisk handlefrihet. Da må vi bestrebe oss på å komme ut med ei drift i balanse. Hvis ikke havner vi på Robek-lista, og da mister vi vår handlefrihet til å tilrettelegge for næringsutvikling, sier ordfører Knut Nordmo. foto: mette-H. Berger Amundsen 

Det er som å bære ei fange med staur. Det spriker i flere retninger.

Pluss

– Hvordan er det å lede en så stor gruppe, der man vet at flere har hoppet over fra andre partier på grunn av flystasjonssaken?