Stopp siden september – jobber for ny oppstart

Primex Norway på Myre har hatt stopp i produksjonen siden tidlig i september. Ledelsen sier det planlegges for oppstart igjen på nyåret, uten å kunne tidfeste dette noe nærmere.

Primex Norway AS på Myre. 

Pluss

Fiskeforedlingsbedriften Primex på Myre har i år sitt første hele driftsår etter oppstarten i fjor. Fram til begynnelsen av september var det stort sett sammenhengende produksjon, helt til råstoffmangel gjorde at man valgte å benytte tiden til å gjøre endringer på fabrikken. Dette arbeidet har pågått over flere måneder.