Barnehageklage:

Får mer i tilskudd for de minste barna

De to private barnehagene i Andøy får mer i tilskudd for de minste barna og litt mindre for de eldste barna i barnehagene.

MER OG MINDRE: Andungen barnehage på Andenes klaget over det kommunale tilskuddet for 2020. Nå har Andøy kommune regnet på nytt, og gir mer i tilskudd for de minste barna og mindre for de største barna i barnehagen.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det var Private barnehagers landsforbund (PBL) som klaget over tilskuddsatsene fra Andøy kommune for 2020. PBL klaget på vegne av Norlandia Andungen barnehage.