Venter snarlig avklaring av flere dødsfall

Pårørende, etterlatte og siktede venter på svar etter fem dødsfall i Vesterålen. Mye tyder på at starten på 2020 vil føre oss nærmere en oppklaring.
Pluss

Rekken av dødsfall begynte allerede i juni 2018. Da forsvant Truls Johansen på havet utenfor Øksnes. Tre personer ble siktet i saken. Flere leteaksjoner både i offentlig og privat regi har ikke gitt resultater. Det har heller ikke innsamlingen av store pengesummer eller premiepengene Andre Reinholdtsen fikk da han ble tildelt Raushetsprisen.