Andøy - desember

Pluss

Gnr 9, bnr 97 er overdratt fra Bjørg M J Larsen til Bård Øystein Larsen (03.12.2019)